Jste zde

Domů

Border Collie

Border kolie je po celém světě známá jako vynikající ovčácký pes. Chrání a zahání ovce charakteristickým způsobem, specifickým pro toto plemeno. Typický způsob držení těla - plíživý, s hlavou nízko u země, s pohledem neustále upřeným na ovce, v tichosti a naprostém soustředění. Jen pohyblivé uši a nečekané změny směru prozrazují souhru s ovčákem.Pokud není zrovna v dohledu ovce, fixuje pohledem každého živého tvora - králíka, kočku, slepici, kanára v kleci. To, že stanovení žádoucích vnějších znaků pro plemeno vznikalo tak dlouho,bylo způsobeno povahou border kolie a jejích milovníků. Přitažlivý zevnějšek psa byl považován za podružnost a vytvoření standartu na úkor pracovních schopností plemene. Opravdu již za několik desítek let po uznání plemene se objevilo několik uměle vytvořených různých linií. Vedle pracovní border kolie existuje také typ, který se chová především pro svůj krásný vzhled. Avšak nejrůznější chovatelé dokazují, že je docela možné spojit jak krásu, tak pracovní schopnosti v jednom typu.

Povaha

Border kolie jsou silně zaměřené na svého pána, jsou vysoce inteligentní, rychle se učí a rády pro něho pracují. Navíc jsou tělesně zdatné, zdravé, šikovné a pružné a jsou schopny rychle reagovat. Tyto vlastnosti umožňují plemeni vynikat v nejrůznějších druzích psích sportů. Cvičí se jako psi záchranářští, lavinoví, slepečtí nebo psi pro speciální stopařské a pachové práce. Téměř vždy patří k úplné špičce v agility, fly-ballu, hodí se na ski-traking, dog-traking, jsou používáni jako psi canisterapeutičtí. Velká skupina border kolií zůstala u svého původního poslání (pasení) nebo skládá ze sportovního důvodu zkoušky z pasení.

Stručná charakteristika

  1. velmi aktivní a pohyblivá (není psem pro lenochy)
  2. neunavitelná (konec aktivity musí naplánovat psovod)
  3. workoholik
  4. mimořádně inteligentní a velmi citlivá
  5. překypuje iniciativou a chce plnit povely a přání (pokud jsou srozumitelně podána)
  6. pozorná
  7. má tendenci si vytvořit pevnou vazbu na jednu osobu (pán je absolutní autoritou)
  8. hlídá, ale nebrání
  9. dobře snáší společnost ostatních psů (jiní psi je moc nezajímají, na prvním místě je pán)
  10. málo citlivá na nepříznivé vlivy počasí (při dostatku pohybu lze chovat i ve venkovní boudě)
ad